Kontingentet er fastsat i forhold til antallet af undervisningsgange i løbet af sæsonen.

Kontingentet er en fast kursuspris og nedjusteres ikke ved senere tilmelding.

Ved betaling for hele sæsonen ved tilmelding/1.betalingsrate, ydes 5% rabat (de angivne priser i tilmeldingssystemet er fratrukket rabatten).

KONTINGENT FOR VINTERDANS OPKRÆVES I 3 BETALINGSRATER

1. betalingsrate Ved tilmelding / september
2. betalingsrate Ved første undervisningsgang i november
3. betalingsrate Ved første undervisningsgang i februar

KONTINGENT FOR SOMMERDANS OPKRÆVES I 1 BETALINGSRATE

1. betalingsrate Ved tilmelding / april

 

Hvis du lige skal prøve om dans er noget for dig og finde ud af hvilket hold der passer er du velkommen til at komme til 1 prøvetime.
Efter prøvetimen tilmelder man sig det valgte hold, og så er vi i gang med en fantastisk dansesæson.

Gebyr ved manglende betaling

Ved manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse. Der pålægges rykkergebyr på 100,- kr., og sagen overdrages til inkasso-firma HornskovVindberg.