Kontingentet er fastsat i forhold til antallet af undervisningsgange i løbet af sæsonen.

Kontingentet er en fast kursuspris og nedjusteres ikke ved senere tilmelding.

Ved betaling for hele sæsonen ved tilmelding/1.betalingsrate, ydes 5% rabat (de angivne priser i tilmeldingssystemet er fratrukket rabatten).

KONTINGENT FOR VINTERDANS OPKRÆVES I 7 BETALINGSRATER

1. betalingsrate Ved tilmelding / 2. sept.
2. betalingsrate 2. okt.
3. betalingsrate 2. nov.
4. betalingsrate 2. dec.
5. betalingsrate 2. jan.
6. betalingsrate 2. feb.
7. betalingsrate 2. mar.

KONTINGENT FOR SOMMERDANS OPKRÆVES I 1 BETALINGSRATE

1. betalingsrate Ved tilmelding / april

I uge 35 er prøvetimer gratis.
Ved deltagelse i uge 36 tilmeldes man holdet og opkræves kontingent.
Ved senere deltagelse tilmeldes man holdet og opkræves kontingent for gældende måned. Der refunderes evt. et restbeløb ved sæsonens afslutning.

Gebyr ved manglende betaling

Ved manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse. Der pålægges rykkergebyr på 100,- kr., og sagen overdrages til inkasso-firma HornskovVindberg.